Disclaimer

 

Algemeen

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.platenenprofielen.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Tot standkoming

 

De informatie op www.platenenprofielen.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Platenenprofielen.nl. De uitvoering van en het onderhoud aan www.platenenprofielen.nl wordt gedaan door Platenenprofielen.nl. Platenenprofielen.nl besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.platenenprofielen.nl.

 

Aansprakelijkheid

 

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Platenenprofielen.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.platenenprofielen.nl.

 

Links

 

Het is mogelijk dat via de internetsite van www.platenenprofielen.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Platenenprofielen.nl kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.platenenprofielen.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Platenenprofielen.nl, haar klanten of eventuele licentiegevers.
Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Platenenprofieln.nl, haar klanten of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.